סבכי השיטים (Sylvia Leucomelaena)

ציפור שיר קטנה ממשפחת הסבכיים. כפי ששמו מעיד עליו- הוא צמוד לנוף של עצי שיטה ולכן ניתן לצפות בו רק לאורך הערבה. סבכי השיטים חי בזוגות לאורך כל השנה. בני הזוג לנים צמודים, נוגעים זה בזה ואף מנקים ומסדרים זה את נוצותיו של זה.

בשנים האחרונות חלה ירידה גדולה בתפוצתו של הסבכי עקב אבדן ופגיעה בבתי הגידול שלו,  והוא מוגדר כעת בסכנת הכחדה חמורה. כיום ידוע על פחות מעשרה זוגות המקננים לאורך הערבה, שלושה עד ארבעה מהם נמצאים בשמורת שיזף.

סבכי השיטים