שרקרק גמדי (Merops Orientalis)

ציפור צבעונית וזריזה זו, הינה מראה נפוץ יחסית בערבה. שמו של השרקרק ניתן לו בשל קולו הנשמע כשריקות קצרות. באנגלית נקרא השרקרק הגמדי: "אוכל דבורים קטן ירוק" ושם זה קולע היטב לתיאורו. השרקרק הינו מומחה באכילת חרקים מעופפים כדוגמת שפיריות ודבורים, ופעמים רבות ניתן לצפות בו תופס חרק תוך כדי מעוף, ואז נעמד ומטיח את ראשו של החרק המסכן בענף.
השרקרק מקנן במחילות קטנות אותן הוא חופר בגדות נחלים ובגבעות חול.

שרקרק גמדישרקרק גמדי