קוצן מצוי (Acomys cahirinus)

מכרסם בינוני ממשפחת העכבריים. שמו ניתן לו בשל פרוות גבו הנוקשה. הקוצן המצוי נפוץ בכל הארץ אך צבעו משתנה בהתאם לצבע הקרקע באזור מחייתו. הקוצן המצוי הינו פעיל לילה אך אינו חופר מחילות, במהלך היום הוא נח בינות לסלעים או נכנס למחילות נטושות של מכרסמים אחרים. הקוצן אוכל במקומות קבועים הנקראים "שולחנות אכילה" והוא חובב גם חרקים וחלזונות.

קוצן מצוי