צבוע מפוספס (Hayaena hayaena)

הגדול בטורפי ארצנו! בניגוד למה שרבים חושבים, הצבוע אינו שייך למשפחת הכלביים אלא שייך למשפחת הצבועיים (הקרובה אפילו יותר לחתוליים מאשר לכלביים). הצבוע המפוספס הוא יחידאי ובני הזוג נפגשים לזמן קצר רק בעונת החיזור. הצבוע אוכל בעיקר פגרים, אותם הוא גורר במשיכה למאורתו. מבנה השרירים, הלסת והשיניים מותאמים לפיצוח עצמות גדולות.
צבועים רבים נדרסים כאשר הם באים לאכול פגרים של בע"ח שנדרסו בכביש. אוכלוסיית הצבועים קטנה בשנים האחרונות והם בסכנת הכחדה.

צבוע מפוספס