יעל נובי (Capra ibex)

היעל הנובי הינו מין של עז בר דרומית הנפוצה באזורי מדבר. רגליה קצרות ומותאמות היטב לטיפוס על מצוקים. קרניו של הזכר גדולות והן צומחות לאורך כל חייו. היעלים חיים בעדרים גדולים בעלי מדרג חברתי- עדרים נפרדים לנקבות, לגדיים, לזכרים הצעירים, הבינוניים והבוגרים. המדרג החברתי נקבע ע"י גודל הגוף והקרניים וע"י התנגחויות בין זכרים. בעבר היו היעלים בסכנת הכחדה חמורה אך בעקבות פעולות הצלה ושמירת טבע גדלה אוכלוסיתם וניתן לראות אותם באזורים מצוקיים לאורך הנגב ומדבר יהודה.

יעל נובייעל נובי