מסלול טיול בנחל זוהר והמשך להר סדום

אתרים לאורך מסלול הטיול: רחצה במקום הנמוך ביותר בעולם, תצפית בלתי שגרתית אל ים המלח, מיצד רומאי מבודד בקניון פראי ותצפית נוף מרהיבה מהר סדום.

נתחיל את טיולנו ברחצה באחד מחופיו של ים המלח, המקום הנמוך ביותר בעולם.זוהר להר סדום

לאחר הרחצה נעלה על הרכב שלנו ונתחיל לנסוע לכוון דרום, בכביש מספר 90, לאורך חופי ים המלח. במרחק של כ- 6 ק"מ דרומה ממלונות עין בוקק, נעצור כ- 200 מטרים מצפון מערב לגשר שבנוי מעל לנחל זוהר. נטפס על דרך עפר טובה במעלה הנחל המסומנת ירוק. דרך זו תוליך אותנו בכוון מערב, למרחק של כ- 1 ק"מ עד מיצד זוהר. לפתע, נגלה לעינינו המיצד בין מצוקי סלעים לבנים מבעד ענפי השיטים. מיצד זהר הינו מיצד ממלוכי עתיק - כבן 700 שנים אשר שמר על דרך ראשית שהוליכה מים המלח לערד. ממיצד זהר נחזור אל הכביש ממנו באנו ונמשיך דרומה כ- 1 ק"מ. נפנה בצומת זוהר צפונה ומזרחה לכביש 90. מצומת זהר נמשיך כ- 13 ק"מ דרומה, לפני מפעלי ים המלח נפנה מערבה, לכוון הר סדום, בדרך עפר טובה המשולטת להר סדום. ומסומנת בסמון שבילים אדום.

ניסע בתחילה צפונה, אחר כך מערבה ושוב צפונה למרחק כולל של כ- 5 ק"מ. ליד שלט מערת הקמח נחנה את רכבנו.

נמשיך ברגל למרחק של כ- 1 ק"מ לכוון צפון מערב, בשביל שאף הוא מסומן אדום ונגיע למערת הקמח. מערת הקמח היא מנהרה מומסת בתוך סלעי חוואר הלשון והיא אחד מערוציו של נחל פרצים. בעקבות התמוטטות חומרי הסחף של חווארי הלשון, החליטו לסגור את פתח מערת הקמח למבקרים והכניסה פנימה אסורה.

ממערת הקמח נחזור לרכב שלנו, נסע חזרה עם הדרך המסומנת אדום למרחק של כ- 300 מטרים, נפנה מזרחה בדרך מסומנת שחור למרחק של כ- 4 ק"מ. הגענו לתצפית הר סדום.

מתצפית הר סדום נוכל לראות לכוון מזרח את הרי מואב, לפניהם ים המלח ובריכות האידוי של המפעלים וכמובן את כל כיכר סדום שנמצאת תחתינו, וצפון הערבה. מומלץ להגיע לתצפית בשעות אחר-הצהריים.

נחזור לכביש מס' 90 ונמשיך דרומה לאירוח כפרי באחד ממושבי הערבה.