אודנן (Otonycteris hemprichii)

עטלף חרקים גדול ממשפחת הנשפוניים. אזניו ענקיות וארכן כמעט כפול מאורך הראש. בעת חיפוש מזון האזניים נטויות קדימה ובעת מנוחה הן מקופלות. האודנן נפוץ במרכז הערבה ובצפונה ומבלה את ימיו בינות סדקים בסלע. לנקבת האדנן יש שני זוגות פטמות בחזה. כאשר מפריעים לו במקום מנוחתו הוא נוהג להשמיע קול זמזום עדין.

אודנן - מויקפדייה הועלה על ידי Charlotte Roemer