גרביל הערבה (Gerbillus nanus)

גרביל קטן ונפוץ בערבה שגבו צהבהב אפור וגחונו לבן. הוא חי בחולות מיוצבים ובמישורי רג בערבה. גרביל הערבה הינו פעיל לילה ובמשך היום חי במחילה שאורכה כמטר, בקצה המחילה יש חדר רחב המשמש לגרביל כמחסה וכמחסן מזון.

גרביל הערבה