שפן הסלע (Procavia capensis)

פרסתן קטן שצבעו חום ואזניו קצרות. הזכרים השליטים מרבים לשבת על גושי סלע גבוהים, סמוך לקבוצת הנקבות והצעירים. שפן הסלע הינו פעיל יום וחי באזורים מצוקיים. כאשר יורדת הטמפרטורה נצמדת כל קבוצת השפנים זה לזה ומחממים זה את זה.
האשכים של השפן הם פנימיים ומשך ההריון ארוך מאוד יחסית. עובדה זו שמה את שפן הסלע באותה קבוצה יחד עם הפיל ותחש המים.

שפן הסלע