צבי הנגב (Gazella dorcas)

קטן ועדין מהצבי הארץ ישראלי. חי בנחלים עשירים בצמחייה במדבר וניזון גם משיטים קוצניות. הצבי אינו זקוק למים למחייתו ומקבל את כל הנוזלים הדרושים לו מהצמחים אותם הוא אוכל. הצבאים חברתיים. זכרים בוגרים תוחמים טריטוריות ומסמנים אותם בערימות גללים וושתן ("תחנות הרחה"). הנקבות נעות בתוך הטריטוריה בעדר קטן. עד לשנות ה-60 סבלה אוכלוסיית צבי הנגב מציד פרוע שפגע בה קשות. כיום נחשב צבי הנגב לחיית בר מוגנת ואסור לפגוע בה.

צבי הנגבצבי הנגב