זאב (Canis lopus)

הזאב הינו הטורף הגדול ביותר במשפחת הכלביים ומאפייניו העיקריים הם זנבו הארוך והשמוט, והכתם הלבן סביב פיו. הזאב בערבה קטן יותר מהזאבים המוכרים לנו מצפון אירופה ואמריקה ומשקלו הממוצע הוא 20 ק"ג בלבד. הזאבים חיים בקבוצות היכולות למנות עד 17 פרטים. בקבוצה יש מדרג חברתי ברור ורק הזכר והנקבה השליטים מתרבים. את הטריטוריה מסמנים הזאבים ע"י הטלת גללים ושתן על אבנים ושיחים בולטים. בשנים האחרונות חלה עלייה במספר הזאבים בערבה והתרבו התצפיות בהם.

זאב