חתול החולות (Felis margarita)

חתול קטן שראשו רחב ושטוח וצבעו חום אפרפר. כף הרגל מכוסה שיער ארוך המאפשר הליכה בחולות. חתול החולות נע בסתר משיח לשיח וכך הוא מוגן מטורפים גדולים. משהתגלה, הוא רובץ ללא תנועה ועוצם את עיניו. 
בשנים האחרונות, עקב אבדן בית הגידול החולי בערבה בשל הקמת משקים חקלאיים וכריית חול, נכחד, ככל הנראה, חתול החולות מן הארץ. רשות הטבע והגנים עושה מאמצים על מנת להשיבו לטבע, אך עד כה ללא הצלחה. ייתכן שמספר פרטים עדיין חיים בדיונות בירדן.

חתול החולות